Zorg voor een kloppende brandpreventie

Als erkend branddetectiebedrijf en onze vele jaren ervaring in kleine en grote brandprojecten, kunnen wij vakkundig en bekwaam naar geschikte brandpreventie maatregelen kijken. Elke situatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. De gebruiksfunctie van een pand en de aard van uw bedrijfsactiviteiten vormen een belangrijk uitgangspunt. 


Een elektronica winkel met kostbare spullen vereist een andere aanpak dan bijvoorbeeld een hotel of ziekenhuis. Bij het ene object speelt bedrijfscontinuïteit een belangrijke rol terwijl bij een ander object de veiligheid van personeel, bewoners en gasten en zwaar meewegende factor is.


Wij ontwerpen, adviseren en bouwen voor u een brandmeldinstallatie die volledig is afgestemd op het gebruik en de risico's in uw bedrijfspand. Onze gecertificeerde technici leggen een installatie aan volgens de Nederlandse en Europese normen, dat voldoet aan uw eisen én die van de brandweer en uw verzekeraar. 

Afbeelding volgt

Onderhoud en beheerderstaken

Een brandmeldinstallatie dient maandelijks gecontroleerd te worden op functioneren. Dit worden ook wel de beheerderstaken genoemd. Wij leiden u en/of uw mensen op tot beheerder brandmeldinstallaties en zorgen dat zij deze taken kunnen uitvoeren en overweg kunnen met een logboek. Mocht u dit liever niet in eigen beheer willen uitvoeren, door bijvoorbeeld personeelsgebrek, dan kunnen wij deze taken ook voor u uit handen nemen en uitvoeren. 

Naast de maandelijkse en 4/8 maanden beheerderstaken, dient de installatie ook eenmaal per jaar grondig te worden getest. Als onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties zorgen wij ervoor dat uw installaties volledig getest is op werking en geconstateerde afwijkingen of veranderingen worden aangepast in overleg met u. Onderhoud van een brandmeldinstallatie is een vereiste voor het verstrekken van een (inspectie)certificaat. 

Waaruit bestaat een brandmeldinstallatie?

Het hart van een brandmeldinstallatie wordt gevormd door een brandmeldcentrale (BMC). Op deze centrale worden alle detectie componenten, signaalgevers en externe doormeldingsapparaat aangesloten. De centrale controleert voortdurend de status van componenten en zorgt ervoor dat u als eindgebruiker direct bij een storing of alarmerende situatie kunt zien wat er gaande is. De beheerder van de installatie, of de BHV organisatie kan de centrale bedienen en eventueel herstellen in het geval van een valse melding of een op een brand lijkend verschijnsel. 


Nevenpaneel / repeater / herhaalbord

Bij grote of complexe gebouwen kan een brandmeldcentrale worden voorzien van een of meerdere extra nevenpanelen (ook wel repeater of herhaalbord genoemd. Het nevenpaneel is voorzien van dezelfde bedienfuncties voor u als eindgebruiker zoals deze mogelijk zijn op de brandmeldcentrale. Door het toepassen van een nevenpaneel kunt u dus op verschillende plaatsen in een gebouw de centrale bedienen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om de brandmeldcentrale in een technische ruimte te plaatsen en enkel een compacter nevenpaneel nabij een brandweeringang te plaatsen. 

Detectie

Het primaire doel van een brandmeldinstallatie is om vroegtijdig een brand te detecteren en aanwezige personen waarschuwen. Dit doen we aan de hand van detectiemiddelen. Voor vrijwel iedere locatie zijn een of meerdere verschillende detectie principes mogelijk. Zo is het onder andere mogelijk om rook of hitte te detecteren, onderscheid te maken tussen witte en donkere rook, detectie toe te passen in kanalen en koelcellen, of via een aspiratiesysteem. 

Signaalgevers 

Naast een brandmeldinstallatie, kan een brandmeldcentrale ook vaak worden toegepast als ontruimingsinstallatie. Deze functionaliteit is in alle brandmeldcentrales voorhanden die wij toepassen. Door het koppelen van signaalgevers in de vorm van sirenes en of flitsers aan de installatie, kunnen medewerkers en bezoekers tijdig gealarmeerd en geëvacueerd worden. Dit wordt ook wel een luid alarm type B genoemd. In grotere objecten wordt ook geregeld een ontruiming type A installatie gekoppeld, dit noemt men gesproken woord. De bezoekers en medewerkers worden dan in een of meerdere talen toegesproken via luidsprekers om het pand te verlaten. 
In sommige toepassingen is het niet mogelijk of wenselijk om middels een luid alarm of gesproken woord een ontruiming te starten. Hiervoor maken we dan gebruik met een koppeling naar een personen zoek installatie (PZI).

Sturingen

Naast het detecteren en signaleren, kan een brandmeldinstallatie ook sturingen verrichten. Hierbij kunt u denken aan het aansturen van een sprinkler of gasblusinstallatie, welke automatisch in werking kan worden gesteld bij een branddetectie. Daarnaast kunnen kleefmagneten, liften en RWA installaties worden aangestuurd middels stuurmodules. 

Doormelding

Nadat een brand is gedetecteerd in een gebouw, of een brandmelding is gemaakt aan de hand van een handmelder, is het noodzakelijk dat de juiste mensen worden geïnformeerd. Lage risico objecten mogen alarm en storingen melden via een 24/7 meldkamer (PAC). De meldkamer neemt vervolgens het juiste actiepatroon door de juiste personen te informeren voor het verifiëren van een brandmelding of beoordeeld aan de hand van live view of verdere escalaties nodig zijn richting een brandweer. Hoge risico objecten dienen te worden voorzien van een doormelding voor alarm en storingen naar een regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer. Een uitruk van de brandweer is dan een automatisch actiepatroon dat zal plaatsvinden.

Vraag een gratis adviesgesprek aan


Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Neem contact op met ons via de telefoon 0412-456936 of vul het onderstaande formulier in en wij nemen spoedig contact met u op voor het maken van een afspraak!

Contact
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *